Thành phố cây khổng lồ

Thành phố cây khổng lồ

Big Tree City (2022)

Nội dung phim Thành phố cây khổng lồ

Sở hữu các kỹ năng đặc biệt và phương tiện tốc độ, một đội anh hùng động vật hợp sức bảo vệ Thành phố Cây Khổng Lồ và giải quyết những vấn đề khó nhằn nhất ở đây.