Thánh đa cấp miền Trung Florida

Thánh đa cấp miền Trung Florida

On Becoming a God in Central Florida (2019)

Nội dung phim Thánh đa cấp miền Trung Florida

Nhân viên công viên nước gan dạ Krystal Stubbs từng bước thăng tiến ở FAM, một hệ thống đa cấp như là giáo phái và siêu lợi nhuận từng khiến gia đình cô phá sản.