Thẩm phán ác ma

Thẩm phán ác ma

The Devil Judge (2021)

Nội dung phim Thẩm phán ác ma

Trong tương lai đen tối không xa, vị thẩm phán bí ẩn thực hiện thứ công lý của mình – trừng phạt người giàu qua phiên xét xử phát trực tiếp mà người dân có thể bỏ phiếu.