Terrace House: Tiểu bang Aloha (Phần 3)

Terrace House: Tiểu bang Aloha (Phần 3)

Terrace House: Aloha State (Season 3) (2017)

Nội dung phim Terrace House: Tiểu bang Aloha (Phần 3)

Tuy không phải lúc nào cũng hòa thuận nhưng các thành viên của Terrace House vẫn rất thích sống tại đây. Ai lại không yêu chốn thiên đường này cơ chứ?