Terrace House: Chân trời mới (Phần 2)

Terrace House: Chân trời mới (Phần 2)

Terrace House: Opening New Doors (Season 2) (2018)

Nội dung phim Terrace House: Chân trời mới (Phần 2)

Khi Shion và Tsubasa trở nên thân thiết hơn mỗi ngày, thì quan hệ giữa Ami và Takayuki lại ngày càng phức tạp và có những thành viên mới đến chung sống trong ngôi nhà.