Star Trek: Voyager (Phần 7)

Star Trek: Voyager (Phần 7)

Star Trek: Voyager (Season 7) (2000)

Nội dung phim Star Trek: Voyager (Phần 7)

Thuyền trưởng Janeway dẫn đầu Voyager trong một trận chiến với lũ Borg, đào sâu vào đấu tranh chính trị nội bộ, thoát khỏi một vùng tối và cuối cùng là về đến nhà.