Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

Star Trek: Strange New Worlds (2022)

Nội dung phim Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

Theo chân Christopher Pike, Spock và Number One trong những năm trước khi Thuyền trưởng Kirk lên tàu U.S.S. Doanh nghiệp, khi họ khám phá thế giới mới xung quanh thiên hà.