Star Trek: Enterprise (Phần 4)

Star Trek: Enterprise (Phần 4)

Star Trek: Enterprise (Season 4) (2004)

Nội dung phim Star Trek: Enterprise (Phần 4)

Archer và phi hành đoàn phải chiến đấu với những con người biến đổi gen, kích động một cuộc cách mạng Vulcan và thống nhất các chủng loài đang gây chiến.