Star Trek: Deep Space Nine (Phần 2)

Star Trek: Deep Space Nine (Phần 2)

Star Trek: Deep Space Nine (Season 2) (1993)

Nội dung phim Star Trek: Deep Space Nine (Phần 2)

Sisko cố gắng lèo lái nền chính trị phức tạp của hành tinh Bajor độc lập, đồng thời cũng nghe được nhiều tin đồn về một nền văn minh cường thịnh ở bên kia lỗ sâu.