Sống chất: Brazil

Sống chất: Brazil

Queer Eye: Brazil (2022)

Nội dung phim Sống chất: Brazil

Bộ Ngũ Siêu Đẳng của Brazil dùng kiến thức về sức khỏe, phong cách, kiểu tóc, thiết kế và văn hóa để biến đổi đời sống của người hùng thường nhật trong chương trình này.