So My Grandma's a Lesbian!

So My Grandma's a Lesbian!

So My Grandma's a Lesbian! (2019)

Nội dung phim So My Grandma's a Lesbian!

Một luật sư trẻ đầy triển vọng nhìn thấy kế hoạch của cô ấy để kết hôn với một gia đình quan trọng và cực kỳ nguy hiểm khi bà cô quyết định kết hôn với bạn gái của cô ấy.