Sở kiểm soát ma thuật bí mật

Sở kiểm soát ma thuật bí mật

Secret Magic Control Agency (2021)

Nội dung phim Sở kiểm soát ma thuật bí mật

Hansel và Gretel nổi tiếng trong truyện cổ tích hiện đang làm mật vụ. Họ phải dùng pháp thuật, suy tính khôn ngoan và cùng hợp tác trong nhiệm vụ tìm vị vua mất tích.