Sếp Kim đại tài

Sếp Kim đại tài

Good Manager (2017)

Nội dung phim Sếp Kim đại tài

Một kế toán cực kỳ khéo léo trong việc biển thủ công quỹ vô tình trở thành anh hùng trong mắt đồng nghiệp khi nhận công việc mới ở một tập đoàn nọ.