Sáu Giờ Để Giết

Sáu Giờ Để Giết

Age Of Kill (2015)

Nội dung phim Sáu Giờ Để Giết

Một tay súng bắn tỉa hoạt động đen bị một tên khủng bố quốc tế tâm thần tống tiền để giết 6 người không liên quan trong 6 giờ... nhưng còn nhiều điều đối với các nạn nhân hơn là những gì bạn nhìn thấy.