Sát Thủ Tuổi Thiếu Niên

Sát Thủ Tuổi Thiếu Niên

Violet & Daisy (2011)

Nội dung phim Sát Thủ Tuổi Thiếu Niên

Hai sát thủ tuổi teen chấp nhận công việc mà họ nghĩ sẽ nhanh chóng và dễ dàng, cho đến khi một mục tiêu bất ngờ khiến họ không thể thực hiện được kế hoạch.