Sát Thủ Tẩu Thoát

Sát Thủ Tẩu Thoát

Assassins Run (2013)

Nội dung phim Sát Thủ Tẩu Thoát

Maya trở thành mục tiêu của mafia Nga sau khi chồng cô, một doanh nhân thành đạt người Mỹ, bị giết.