Sa mạc Sahara

Sa mạc Sahara

Sahara (2017)

Nội dung phim Sa mạc Sahara

Khi tình yêu mới bị phù thủy rắn xảo quyệt bắt đi, chàng rắn hổ mang trẻ tuổi cùng cạ cứng bọ cạp bắt đầu hành trình vượt sa mạc để thực hiện một phi vụ giải cứu điên rồ.