Xếp Hạng Của Các Vị Vua: Chiếc Rương Của Lòng Dũng Cảm

Xếp Hạng Của Các Vị Vua: Chiếc Rương Của Lòng Dũng Cảm

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage (2023)

Nội dung phim Xếp Hạng Của Các Vị Vua: Chiếc Rương Của Lòng Dũng Cảm

Kể về "Câu chuyện dũng cảm" chưa kể của Boki, Kage và những người bạn xung quanh họ