Ranh giới

Ranh giới

Sicario (2015)

Nội dung phim Ranh giới

Một nhân viên FBI tham gia vào nhiệm vụ bí mật để hạ một trùm ma túy người Mexico, nhưng bị thách thức về nguyên tắc xử thế khi sự lừa dối này vượt giới hạn.