Quy tắc gia đình DeMarcus

Quy tắc gia đình DeMarcus

DeMarcus Family Rules (2020)

Nội dung phim Quy tắc gia đình DeMarcus

Tay bass Jay DeMarcus của Rascal Flatts và cựu nữ hoàng sắc đẹp Allison DeMarcus lập quy tắc riêng nhằm cân bằng giữa gia đình và thú vui trong chương trình thực tế này.