Quân vương giả mạo

Quân vương giả mạo

The Crowned Clown (2019)

Nội dung phim Quân vương giả mạo

Thế vai cho vua Joseon bị loạn trí, tên hề trông giống hệt ngài đóng tròn vai nhưng rồi ngày càng hết mình bảo vệ ngai vàng và bách tính.