Quán ăn đêm: Những câu chuyện ở Tokyo (Phần 1)

Quán ăn đêm: Những câu chuyện ở Tokyo (Phần 1)

Midnight Diner: Tokyo Stories (Season 1) (2016)

Nội dung phim Quán ăn đêm: Những câu chuyện ở Tokyo (Phần 1)

Tại một quán ăn Nhật Bản bình dị, những vị khách quen kết nối với nhau một cách giản đơn nhưng sâu sắc dựa trên tình yêu chung họ dành cho một món ăn đặc biệt.