Pony bé nhỏ: Tạo dấu ấn riêng

Pony bé nhỏ: Tạo dấu ấn riêng

My Little Pony: Make Your Mark (2022)

Nội dung phim Pony bé nhỏ: Tạo dấu ấn riêng

Chào mừng trở lại với Equestria, nơi phép thuật ngựa con xuất hiện ở mọi nơi. Có hội bạn Zipp, Sunny, Izzy, Pipp và Hitch dẫn đường, hãy cùng dấn thân vào cuộc phiêu lưu!