Pokémon: Chuyến phiêu lưu của Pikachu và Koko

Pokémon: Chuyến phiêu lưu của Pikachu và Koko

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021)

Nội dung phim Pokémon: Chuyến phiêu lưu của Pikachu và Koko

Koko lớn lên trong rừng cùng một Zarudo cô độc. Sau khi gặp Satoshi và Pikachu, cậu khám phá ra thế giới loài người – và một âm mưu đe dọa nhà của mình!