Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt

Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt

Unbending Mr.Fang (2021)

Nội dung phim Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt

Phương Thế Ngọc luyện võ vừa mới trở về thành Triệu Khánh liền dây dưa phải một vụ án tham ô. Ngạc Nhĩ Đa phụng mệnh dẫn người đi giết người diệt khẩu và tiêu hủy chứng cứ. Bạn tốt gặp nạn, người thân bị bắt, đối diện với muôn trùng khó khăn và nguy hiểm, Phương Thế Ngọc và Lôi Đình Đình quyết tâm phản kháng đến cùng, sống mái với thế ực ác bá.