Phương pháp loại trừ thầy giáo

Phương pháp loại trừ thầy giáo

How to Eliminate My Teacher (2020)

Nội dung phim Phương pháp loại trừ thầy giáo

Các học sinh xuất sắc của lớp 3-D bày trò phá giáo viên của mình. Khi người thầy mới không nao núng, chúng quyết định thử giết anh.