Phản Đối Chiến Tranh

Phản Đối Chiến Tranh

The Company You Keep (2012)

Nội dung phim Phản Đối Chiến Tranh

Một cựu nhà hoạt động của Weather Underground chạy trốn khỏi một nhà báo phát hiện ra danh tính của anh ta.