Perfume: Reframe – Hòa nhạc qua màn ảnh

Perfume: Reframe – Hòa nhạc qua màn ảnh

Reframe THEATER EXPERIENCE with you (2020)

Nội dung phim Perfume: Reframe – Hòa nhạc qua màn ảnh

Buổi hòa nhạc Reframe 2019 của Perfume, có các màn diễn cùng với hiệu ứng tuyệt vời ở Line Cube Shibuya mới tu bổ, được tái dựng trong phim hòa nhạc công nghệ cao này.