One piece: Episodo obu choppa + Fuyu ni saku, kiseki no sakura

One piece: Episodo obu choppa + Fuyu ni saku, kiseki no sakura

One piece: Episodo obu choppa + Fuyu ni saku, kiseki no sakura (2008)

Nội dung phim One piece: Episodo obu choppa + Fuyu ni saku, kiseki no sakura

Một lần kể lại đảo mùa đông không có tên.