Nổi loạn

Nổi loạn

Rebellion (2016)

Nội dung phim Nổi loạn

Cuộc Nổi dậy Phục sinh của Dublin vào năm 1916 khơi mào cho xung đột đẫm máu dai dẳng giữa lực lượng quân đội Anh và quân tình nguyện Ireland.