Những cô nàng Gilmore (Phần 6)

Những cô nàng Gilmore (Phần 6)

Gilmore Girls (Season 6) (2005)

Nội dung phim Những cô nàng Gilmore (Phần 6)

Lorelai chiến tranh lạnh với Rory. Christopher xuất hiện trở lại. Quá khứ của Luke ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của anh. Lane có một bước tiến lớn.