Những Cô Nàng Đáng Mến

Những Cô Nàng Đáng Mến

Venus Talk - Law Of Sensory (2014)

Nội dung phim Những Cô Nàng Đáng Mến

Phim kể về 3 người phụ nữ tuổi trung niên và cuộc sống đa dạng của họ, sự phức tạp trong cuộc sống của họ khi họ cố gắng cân bằng giữa công việc - gia đình - tình yêu.