Nhóc trùm: Trở lại trong nôi

Nhóc trùm: Trở lại trong nôi

The Boss Baby: Back in the Crib (2022)

Nội dung phim Nhóc trùm: Trở lại trong nôi

Bị đổ oan một vụ phạm tội ở công ty, Ted Templeton – giờ đã lớn – lại biến thành Nhóc Trùm để nằm vùng ở chỗ của anh trai Tim, đóng giả là một trong các nhóc tì của anh.