Nhất Niệm Vô Minh

Nhất Niệm Vô Minh

Mad World (2016)

Nội dung phim Nhất Niệm Vô Minh

Một nhà môi giới chứng khoán vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực tới sống với người cha ghẻ lạnh trong căn hộ chật chội, nơi những oán hận xưa cũ lại trồi lên.