Nhà Windsor (Phần 3)

Nhà Windsor (Phần 3)

The Windsors (Season 3) (2020)

Nội dung phim Nhà Windsor (Phần 3)

William và Kate nỗ lực đoàn kết một quốc gia bị chia rẽ trong khi những người khác trong gia đình cân nhắc việc chuyển hẳn sang bên kia đại dương. Ôi, sao lắm bi kịch!