Nhà Chứa Bốn Mùa

Nhà Chứa Bốn Mùa

The Seasoning House (2012)

Nội dung phim Nhà Chứa Bốn Mùa

The Seasoning House - nơi các cô gái trẻ bị bán dâm cho quân đội. Một đứa trẻ câm điếc mồ côi bị bắt làm nô lệ để chúng chăm sóc. Cô ấy di chuyển giữa các bức tường và không gian thu thập thông tin, lên kế hoạch trốn thoát. Kế hoạch trả thù tài tình và tàn bạo của cô.