Nguồn gốc của hương vị (Phần 3) - Ẩm Thực Cam Túc

Nguồn gốc của hương vị (Phần 3) - Ẩm Thực Cam Túc

Flavorful Origins (Season 3) (2020)

Nội dung phim Nguồn gốc của hương vị (Phần 3) - Ẩm Thực Cam Túc

Từ thịt cừu xiên cho đến mì hấp dẻo (niang pi), ẩm thực của tỉnh Cam Túc mang đến những hương vị đặc biệt, đa tầng đa lớp như chính lịch sử nơi đây.