Người Thầy Y Đức 2

Người Thầy Y Đức 2

Dr romantic 2 (2020)

Nội dung phim Người Thầy Y Đức 2

Phần tiếp theo của bộ phim hấp dẫn đã lên sóng! Với sự tham gia của diễn viên thực lực Lee Sung-kyung~Hãy xem câu chuyện giữa bác sĩ thiên tài nhưng lập dị Kim và bác sĩ trẻ nhiệt huyết sẽ như diễn ra như thế nào nhé?