Người sói tuổi teen (Phần 4)

Người sói tuổi teen (Phần 4)

Teen Wolf (Season 4) (2014)

Nội dung phim Người sói tuổi teen (Phần 4)

Sau những bi kịch và mất mát, Scott, Stiles, Lydia và Kira trở lại học kỳ mới ở trường với những lo lắng rất đời thường.