Người giám hộ hoàn hảo

Người giám hộ hoàn hảo

I Care a Lot (2021)

Nội dung phim Người giám hộ hoàn hảo

Một người giám hộ pháp lý do tòa chỉ định lừa các khách hàng lớn tuổi, khiến họ phải tiếp tục với mình. Nhưng mục tiêu mới nhất của ả có những mối quan hệ bất ngờ.