Người Dơi: Năm Đầu Tiên

Người Dơi: Năm Đầu Tiên

Batman: Year One (2011)

Nội dung phim Người Dơi: Năm Đầu Tiên

Year One nói về thời kỳ đầu sau khi Bruce Wayne trở lại Gotham sau 12 năm luyện tập võ thuật và nhiều kỹ năng khác ở nước ngoài, và sĩ quan cảnh sát Jim Gordon từ Chicago bị chuyển công tác sang Gotham phải mang cả gia đình theo. Cả 2 người chứng kiến sự thối nát của cảnh sát và bọn tội phạm ở Gotham...