Neymar: Sự hỗn loạn hoàn hảo

Neymar: Sự hỗn loạn hoàn hảo

Neymar: The Perfect Chaos (2022)

Nội dung phim Neymar: Sự hỗn loạn hoàn hảo

Được yêu mến trên toàn thế giới nhưng cũng là tiêu điểm chỉ trích, Neymar chia sẻ những thăng trầm trong cả đời tư và sự nghiệp bóng đá rực rỡ của anh.