New York: Đương đầu với xã hội đen

New York: Đương đầu với xã hội đen

Fear City: New York vs The Mafia (2020)

Nội dung phim New York: Đương đầu với xã hội đen

Bằng bạo lực đẫm máu, năm gia đình mafia thống trị New York những năm 1970 và 1980, cho đến khi một nhóm đặc vụ liên bang cố làm điều không tưởng: hạ bệ họ.