Này Duggee (Phần 2)

Này Duggee (Phần 2)

Hey Duggee (Season 2) (2016)

Nội dung phim Này Duggee (Phần 2)

Duggee dạy cho các bạn ở Câu lạc bộ Sóc về thuyết trình, lá mùa thu, làm người tuyết và nhiều hoạt động khác!