Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom

Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom

Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom (2006)

Nội dung phim Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom

Naruto, Kakashi, Sakura và Rock Lee được phân công bảo vệ Michiru, hoàng tử của vùng đất của mặt trăng, trong khi anh ta đi du lịch khắp thế giới. Hoàng tử đã mua một con hổ Sham và toàn bộ rạp xiếc, đã trở thành sự bảo vệ của đội.