Naruto Shippuden: The Lost Tower

Naruto Shippuden: The Lost Tower

Naruto Shippuden: The Lost Tower (2010)

Nội dung phim Naruto Shippuden: The Lost Tower

Anh hùng Naruto của chúng tôi bị cuốn vào luân xa đặc biệt đẩy anh ta vào quá khứ. Anh thấy mình ở thành phố Loran. Khi anh gặp những điều kỳ lạ, anh có thể cứu tương lai với quá khứ không?