Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta

Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta

My Succubus Wife (2018)

Nội dung phim Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta

Kỳ Lân Thú kết duyên cùng Đào Thụ Yêu bị Quán Thế Âm Bồ Tát phát hiện đã đày Kỳ Lân Thú xuống trần và giam Đào Thụ Yêu ở yêu giới… 5 ngàn năm sau mọi chuyện sẽ như thế nào?