Mục ruỗng (Phần 2)

Mục ruỗng (Phần 2)

Rotten (Season 2) (2019)

Nội dung phim Mục ruỗng (Phần 2)

Khám phá những bí mật đằng sau đường và sô-cô-la, giá trị thực sự của bơ và nước đóng chai, và thế giới hay thay đổi của thực liệu rượu và cần sa.