Một rổ khẩu nghiệp

Một rổ khẩu nghiệp

Hoops (2020)

Nội dung phim Một rổ khẩu nghiệp

Tay huấn luyện viên bóng rổ thô lỗ ở trường trung học tin chắc gã sẽ vươn đến các giải đấu lớn, miễn là xoay chuyển được đội bóng dở tệ của mình. Chúc gã may mắn!