Monarca (Phần 2)

Monarca (Phần 2)

Monarca (Season 2) (2021)

Nội dung phim Monarca (Phần 2)

Anh em nhà Carranza đương đầu với kẻ thù mới là cô em họ Sofía, khi những việc làm trong quá khứ đe dọa phá hủy tương lai của đế chế Monarca.